Vánoční koncert Okamžitého Filmového Orchestru – živý online video stream z Prahy dirigujeVarhan Orchestrovič Bauer